Milieu

Milieu en energie hebben de volle aandacht van Wilbo

Wilbo en haar medewerkers hechten groot belang aan een respectvolle omgang met mens en milieu. De directie van Wilbo heeft dit opgenomen in de identiteit van haar organisatie. De verantwoordelijkheid voor het milieu nemen wij zeer serieus. Binnen onze huidige bedrijfsvoering wordt daarom extra aandacht besteed aan energiebesparing en milieubewustzijn. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat de activiteiten en middelen die nodig zijn om onze werkzaamheden uit te voeren milieurisico’s kunnen veroorzaken.
Het milieubeleid van Wilbo heeft als doel het identificeren van de significante milieuaspecten binnen de organisatie om de milieueffecten te beperken en continue verbetering op het gebied van milieu te realiseren. Het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties is belangrijk voor de organisatie zelf, voor onze opdrachtgevers en voor onze omgeving. Door het reduceren van de CO₂-uitstoot dragen wij bij aan de zorg voor mens en milieu in de toekomst.
Ons beleid hierin is erop gericht een proactieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving en het gebruik van chemische substanties te beperken.
 
Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.


Share our website